تخمین رتبه

avatar

تخمین رتبه

ngz در تاریخ سه شنبه ۲۱ خرداد

سلام
با درصدهایی مثل درصدهای زیر به نظر شما رتبه م چند میشه و کجا قبول میشم؟

من هدفم فقط دانشگاههای شهر تهرانه و روزانه و شبانه ش هم فرق نمیکنه به نظر شما قبول میشم؟

زبان 40
مالی 62
صنعتی 53
حسابرسی 58
ریاضی 3