بیوشیمی

avatar

بیوشیمی

فاطمه در تاریخ یک شنبه ۱۹ خرداد

سلام برای ارشد ییوشیمی دانشگاه زنجان روزانه و همینطور ارشد بیوشیمی تحصیلات تکمیلی زنجان چه رتبه ای لازم هست؟