قبولی کنکور ارشد عمران

avatar

قبولی کنکور ارشد عمران

نازنین دهقان در تاریخ شنبه ۱۸ خرداد

برای قبولی دانشگاه صنعتی شیراز گرایش زلزله با سهمیه جانبازی 25 به بالا باید چه رتبه ای بیارم که حتما قبول شم؟