قبولی ارشد حسابداری

avatar

قبولی ارشد حسابداری

حنانه در تاریخ شنبه ۱۸ خرداد

سلام روزتون بخیر میخواستم بپرسم با سهمیه 5 درصد، برای ارشد حسابداری هر درسی رو چند درصد بزنم روزانه علامه قبولم؟؟