انتخاب رشته

avatar

انتخاب رشته

امیر یوسفی در تاریخ پنج شنبه ۱۶ خرداد

با سلام اگه زبان وریاضی سفید مالی ۳۰درصد حسابرسی۲۷درصد صنعتی۱۵ دانشگاه ازاد تهران قبول مبشم