باسلام واسه ارشد ۹۸ میشه کنکور های ۱۰.سال قبل خوندم دانشگاه ازادتو تهران قبول شد

avatar

باسلام واسه ارشد ۹۸ میشه کنکور های ۱۰.سال قبل خوندم دانشگاه ازادتو تهران قبول شد

امیر یوسفی در تاریخ چهار شنبه ۱۵ خرداد

باسلام واسه ارشد ۹۸ میشه کنکور های ۱۰.سال قبل خوندم دانشگاه ازادتو تهران قبول شد در ضمن فقط درس های تخصصی جواب میدم (ریاضی و زبان جواب نمیدم)