دانشگاه شیراز

avatar

دانشگاه شیراز

سحر خاقانی در تاریخ سه شنبه ۲۴ اردیبهشت

با سلام، برای قبولی در دانشگاه شیراز در گرایش های کنترل و مخابرات سیستم باید چه رتبه هایی کسب کنیم؟ با تشکر