رتبه حسابداری

avatar

رتبه حسابداری

عارف در تاریخ دو شنبه ۲۳ اردیبهشت

با سلام
با درصدهای زیر رتبم چند میشه سهمیه ایثارگری هم دارم
زبان30
مالی40
صنعتی40
حسابرسی50
ریاضی و امار 25