تخمین رتبه

avatar

تخمین رتبه

سمانه در تاریخ چهار شنبه ۲۸ فروردین

زبان:30 طراحی:30 هیدرولیک:20 خاک و پی : 20 جامدات :30
معدل 17
فک میکنید حدودا رتبم چقدر میشه؟ راه یا زلزله فردوسی مشهد میارم؟

  • avatar

    آقای مهری در تاریخ شنبه ۳۱ فروردین

    سلام
    از سامانه تخمین رتبه موسسه استفاده کنید .
    ولی حدود رتبه بازه 800 تا 1000 است .