ارشد

avatar

ارشد

نساء در تاریخ یک شنبه ۱۱ فروردین

سلام
ببخشید من کارشناسی علوم تربیتی گرایش آموزش ابتدایی در دانشگاه فرهنگیان تحصیل کردم.
۱ - برای ادامه تحصیل در کارشناسی ارشد اگه رشته مشاوره را انتخاب کنم چند واحد پیش نیاز دارم؟
۲- به نظر تون از میان گرایش های مشاوره کدام راانتخاب کنم بهتره؟؟
۳- وهمچنین به نظرتان مشاوره بهتره یا روانشناسی تربیتی ؟؟
۴- روانشناسی تربیتی چند واحد پیش نیاز داره؟؟
ممنون میشم اگه راهنمایی کنید.