برای مطالعه خود، هوشـــــمندانه برنامه ریزی کنید .

میانگین درصد

avatar

میانگین درصد

علی در تاریخ شنبه ۱۱ اسفند

میانگین درصد ها چگونه حساب میشه؟