کنکور

avatar

کنکور

پردیس قاسمی در تاریخ پنج شنبه ۹ اسفند

سلام ایا با رتبه 7000تجربی منطقه 3 میشه دندانپزشکی دولتی قبول شد؟؟