برای مطالعه خود، هوشـــــمندانه برنامه ریزی کنید .

رتبه قبولی

avatar

رتبه قبولی

علیرضا در تاریخ یک شنبه ۵ اسفند

با سلام میخواستم ببینم گرایش ژئوتکنیک فسا رو تا چه رتبه ای میشه آورد؟