با این وضع کار و اقتصاد کشور

avatar

با این وضع کار و اقتصاد کشور

رسول در تاریخ جمعه ۳ اسفند

من کارشناسی صنایع میخونم با این وضع کارو اقتصاد کشوراصلا میرزه کارشناسی ارشد صنایع خوند؟بازارکار کارشناسی بهتره یا ارشد؟ارشد چه رشته ای بهتره؟بازار کار بهینه سازی سیستم ها چطوری اصلا کجاها کار داره براش؟من توی درسای صنعتی قوی تر از اماری هستم...کدوم گرایشو برم؟