ارشدمعدنی

avatar

ارشدمعدنی

مریم در تاریخ جمعه ۵ بهمن

سلام من ارشد معدنی روزانه زنجان میخوام وتاحدودی به درس معدنی مسلطم ایا فقط با جواب دادن به تست های معدنی کنکور میتونم دربیام؟