دروس خوانده شده برای ارشدمکانیک

avatar

دروس خوانده شده برای ارشدمکانیک

یاسر خودکام در تاریخ دو شنبه ۱ بهمن

با سلام..من تقریبا تا بیستم بهمن کل در س ها مو تموم می کنم..فقط زبان و دینامیک ماشی و کنترل رو حذف کردم..بعددو ماه اخرم فقط تست بزنم و مرور و نکته برداری کنم..لطفا نظر بدین.