تغییررشته

avatar

تغییررشته

نرگس در تاریخ سه شنبه ۲۲ آبان

سلام تروخداجواب بدی من ارشد حقوق جزا دارم میخوام علوم تربیتی بخونم بایدچیکارکنم هیچکس جواب درستی بمن نمیده