علوم ورزشی

avatar

علوم ورزشی

مریم رضائی در تاریخ سه شنبه ۱۰ مهر

سلام برای قبولی در رشته علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد ایثارگران ۵درصد چه رتبه ای قبول میشن؟