سلام وقت بخیر بارتبه ۱۵۰ در کدام دانشگاه روزانه تهران قبول میشم

avatar

سلام وقت بخیر بارتبه ۱۵۰ در کدام دانشگاه روزانه تهران قبول میشم

ملیکاشعبانی در تاریخ یک شنبه ۱۴ مرداد

رشته شیمی