مجازشدن

avatar

مجازشدن

فاطمه دمساز در تاریخ شنبه ۳۰ تیر

آخرین رتبه قبولی ارشدبیوشیمی بالینی وزارت بهداشت چندبوده؟

  • avatar

    خانم حاجی محمدی در تاریخ چهار شنبه ۱۰ مرداد

    ضرفیت پذیرش به صورت حدودی 150 هست .

  • avatar

    طیبه زارعی در تاریخ یک شنبه ۲۹ اردیبهشت


    ظرفیت این رشته امسال حدود 100 نفر میباشد .