قبولی ارشد ساخت و تولید

avatar

قبولی ارشد ساخت و تولید

محمد در تاریخ شنبه ۲۳ تیر

سلام،با رتبه 290 ساخت و تولید کدوم دانشگاه تهران میشه روزانه قبول شد؟