سلام ببخشیدواسه ایمونولوژی ازچه منابعی استفاده کنم که بتونم درصدبالابزنم ؟ایمونولوژی رویت چطوره ?

avatar

سلام ببخشیدواسه ایمونولوژی ازچه منابعی استفاده کنم که بتونم درصدبالابزنم ؟ایمونولوژی رویت چطوره ?

زینب در تاریخ شنبه ۹ تیر

سلام ببخشیدواسه ایمونولوژی ازچه منابعی استفاده کنم که بتونم درصدبالابزنم ؟ایمونولوژی رویت چطوره ?

  • avatar

    خانم مهسا شیرین در تاریخ پنج شنبه ۱۵ شهریور

    سلام
    به سایت 3 گام مراجعه کرده و رشته ایمنی شناسی پزشکی را جستجو کنید. در مورد منابع پیشنهادی به جزییات در این قسمت نوشته شده است اما بهترین منبع برای قبولی کتاب تالیفی دکتر خلیلی یا کتاب ابوالعباس به همراه کتاب تست IQB میباشد.