عمران

avatar

عمران

mysam در تاریخ دو شنبه ۴ تیر

ببخششید ولی با رتبه 2700 ایا میشه ارشد رhه و ترابری روزانه دولتی قبول شد ؟ حالا هر دانشگاه دولتی ...جواب ها دو ماه دیگه میاد و من واقعا نمیدونم روزانه دولتی راه و ترابری رو میارم یا نه ؟ ایا میتونن راهنمایی کنید؟