سلام.از دو جلد آرفکن کدوم فصل ها برا کنکور حذفه؟

avatar

سلام.از دو جلد آرفکن کدوم فصل ها برا کنکور حذفه؟

معین در تاریخ یک شنبه ۳ تیر

فصل های حذف شده برای کنکور کتاب آرفکن