تغییر رشته

avatar

تغییر رشته

... در تاریخ چهار شنبه ۳۰ خرداد

سلام
کارشناسی مدیریت بازرگانی دارم با معدل ۱۶/۸۹،
برای ارشد میتونم مهندسی کشاورزی باغبانی یا زراعت واصلاح نباتات شرکت کنم؟