تهران یا...

avatar

تهران یا...

محمد در تاریخ چهار شنبه ۳۰ خرداد

بارتبه750فیزیک پلاسمادانشگاه های تهران قبول شدن عاقلانه است یانه به دورازذهنه؟!