محل قبولی

avatar

محل قبولی

احسان در تاریخ دو شنبه ۲۸ خرداد

با سلام
با رتبه ۴۵۵ معماری به چه دانشگاهایی می تونم امیدوار باشمم