سلام ، با رتبه 32 ارشد تکنولوژی آموزشی روزانه دانشگاه اصفهان رو قبول میشم؟

avatar

سلام ، با رتبه 32 ارشد تکنولوژی آموزشی روزانه دانشگاه اصفهان رو قبول میشم؟

هانیه در تاریخ سه شنبه ۲۲ خرداد

محل قبولی