برای مطالعه خود، هوشـــــمندانه برنامه ریزی کنید .

انتخاب گرایش

avatar

انتخاب گرایش

طیبه در تاریخ سه شنبه ۲۲ خرداد

سلام
میشه بگین از بین جامد و هسته ای و اپتیک لیزر کدوم کوانتومو کمتر داره
و برای پذیرش دکترا خارج کشور بهتره لطفا جواب بدین امروز آخرین مهلت انتخاب رشتس