با رتبه 507 ارشد حسابداری گرایش مالی کجا میشه قبول شد

avatar

با رتبه 507 ارشد حسابداری گرایش مالی کجا میشه قبول شد

فاطمه در تاریخ یک شنبه ۲۰ خرداد

سلام . وقت بخیر
با رتبه 507 ارشد حسابداری گرایش حسابداری مالی..... شبانه فردوسی ، بابلسر ،سمنان و همدان کدومشو میشه قبول شد؟