سلام با رتبه 283الی کدوم دانشگاه های تهران قبول میشم؟؟؟

avatar

سلام با رتبه 283الی کدوم دانشگاه های تهران قبول میشم؟؟؟

الهام در تاریخ شنبه ۱۹ خرداد

انتخاب رشته