برای مطالعه خود، هوشـــــمندانه برنامه ریزی کنید .

سلام با رتبه 133 کدوم گرایش دانشگاه تهران رو میشه اورد

avatar

سلام با رتبه 133 کدوم گرایش دانشگاه تهران رو میشه اورد

علی در تاریخ جمعه ۱۸ خرداد

و یا گرایش های شریف؟