قبولی

avatar

قبولی

زهره ساداتی در تاریخ پنج شنبه ۱۷ خرداد

با رتبه ۵۵۲ .زیر گروه یک و ۴۳۷ .دو و ۵۴۹ .سه روزانه کجا شانس دارم غیر زاهدان؟ و ایا با این رتبه شبانه همدان یا بابلسر قبول میشم؟ ممنون میشم اگه زودتر پاسخ بدین خیلی خیلی تشکر