انتخاب رشته ارشد حسابداری

avatar

انتخاب رشته ارشد حسابداری

علیرضا مرتاضی در تاریخ دو شنبه ۱۴ خرداد

سلام
در رشته حسابداری با رتبه 1582 و درصدهای زبان صفر، حسابداری مالی 45، حسابداری صنعتی 12، حسابرسی 2 و آمار ریاضی صفر، احتمال قبولی در دانشگاههای آزاد، شبانه و غیر انتفاعی مشهد هست؟ کدوم دانشگاه غیر انتفاعی مشهد بهتر از بقیه س؟