مالی

avatar

مالی

سپیده در تاریخ یک شنبه ۱۳ خرداد

سلام اگه برای درس مالی فقط مدرسان بخونیم حدودا چند درصد میزنیم؟