انتخاب گرایش

avatar

انتخاب گرایش

سمانه در تاریخ شنبه ۱۲ خرداد

من رتبه الی ام ۹۹۲ هست . با این رتبه شبانه صنعتی اصفهان قبول میشم ؟