سلام.ببخشید با رتبه 1500حسابداری و 1042و1102 میشه شبانه باهنرکرمان قبول شد؟

avatar

سلام.ببخشید با رتبه 1500حسابداری و 1042و1102 میشه شبانه باهنرکرمان قبول شد؟

هادی منگلی در تاریخ شنبه ۱۲ خرداد

یا شبانه دانشگاه یزد؟و اینک ایا امیدی هس تو تکمیل ظرفیت روزانه قبول بشم؟