قبولی ارشد

avatar

قبولی ارشد

مریم در تاریخ شنبه ۱۲ خرداد

سلام، من رتبه 1150 شدم، دانشگاه روزانه تهران میارم؟ شبانه چی؟