دانشگاه ازاد بندرعباس

avatar

دانشگاه ازاد بندرعباس

مریم در تاریخ جمعه ۱۱ خرداد

دانشگاه ازاد بندرعباس رشته روانشناسی بالینی رو تا چه رتبه و ترازی میپذیره؟با 6000و 7000 میشه قبول شد؟