برای مطالعه خود، هوشـــــمندانه برنامه ریزی کنید .

قبولي

avatar

قبولي

زهرا امراللهي در تاریخ چهار شنبه ۱۹ اردیبهشت

باسلام.ببخشيد ميخواستم بدونك با٤٥اسيب ٢٣سنجش و١درصدهم مديريت احتمال قبولي درهيچ دانشگاهي رادارم؟اصلا روزانه ياشبانه احتمال دارد قبول بشم؟