برای مطالعه خود، هوشـــــمندانه برنامه ریزی کنید .

تخمین

avatar

تخمین

محمدامین مردانی در تاریخ پنج شنبه ۱۳ اردیبهشت

یا حق
سلام و تبریک اعیاد شعیانیه
بنده با درصدهای فقه 65/جزای عمومی 24/اختصاصی 76/دادرسی کیفری 82 تخمین رتبه ام شد 199 در صورتی که سال 95 شده بود بالای 300 حالا با این درصدهای شانس قولی روزانه کجا ها را دارم ممنون