برای مطالعه خود، هوشـــــمندانه برنامه ریزی کنید .

دانشگاه

avatar

دانشگاه

علی رضا در تاریخ چهار شنبه ۱۲ اردیبهشت

سلام واسه ارشد 97 من درصد هام اینجوری شده:
آلی: 51/11
زبان: 34/44
تجزیه:2/22
واسه گرایش آلی من کدوم داننشگاه رو میتونم بیارم؟