برای مطالعه خود، هوشـــــمندانه برنامه ریزی کنید .

بازار کار

avatar

بازار کار

گلناز در تاریخ دو شنبه ۱۰ اردیبهشت

سلام روزتون بخیر میشه بپرسم بازار کار برای مهندسی صنایع گرایش بهینه سازی سیستم ها کجاها هست؟