برای مطالعه خود، هوشـــــمندانه برنامه ریزی کنید .

محل قبولی

avatar

محل قبولی

جمشید در تاریخ یک شنبه ۹ اردیبهشت

برای قبولی در مدیریت منابع اب تهران و شریف حدودا چ رتبه ای میخواد

  • avatar

    آقای مهری در تاریخ پنج شنبه ۳ خرداد

    مهندس باید رتبه زیر 300 این حوالی بیارید .