برای مطالعه خود، هوشـــــمندانه برنامه ریزی کنید .

تخمین رتبه برای آزمون ارشد علوم تربیتی ۹۷

avatar

تخمین رتبه برای آزمون ارشد علوم تربیتی ۹۷

زینب حسن زاده در تاریخ پنج شنبه ۶ اردیبهشت

سلام برای این درصدها
احتمال قبولی هست؟
زبان ۱۰ درصد
امار ۱۰ درصد
روانشناسی ۳۰
روش تدریس ۶۰
مدیریت ۰
فلسفه ۴۰
برنامه درسی ۴۵

  • avatar

    سحر در تاریخ سه شنبه ۱۱ اردیبهشت

    بله صددرصد