برای مطالعه خود، هوشـــــمندانه برنامه ریزی کنید .

مشکل ریاضیات در الکترو

avatar

مشکل ریاضیات در الکترو

علی ربیعی در تاریخ جمعه ۹ بهمن

من سعی کردم طبق برنامه ی سه گام پیش برم و تا حالا خیلی خوب درسا رو جلو رفتم . اما متاسفانه تو ریاضیات الکترومغناطیس مشکل دارم. نمیدونم باید چطور این مشکلو حل کنم .

  • avatar

    آقای یوسفی در تاریخ شنبه ۱۰ بهمن

    شما احتمالا درس ریاضی فیزیکو حذف کردید وگرنه مطالعه ی ریاضی فیزیک ارفکن این مشکلو حل میکنه . اما این مشکل عدیده ای نیست . میشه با یه نگاه به فصل یک میلفورد و فصل دو ارفکن و حل چنتا مساله این مشکلو مرتفع کرد. فک نکنم بیشتر از دو روز زمان ببره .