تخمین رتبه

avatar

تخمین رتبه

فائزه در تاریخ پنج شنبه ۱۳ خرداد

لطف میکنید اگر پاسخ بدهید

 • avatar

  فاطمی در تاریخ یک شنبه ۱۶ خرداد

  خدمتتون عرض شد که شانس در غیر انتفاعی شهرستان دارید.

  • avatar

   فائزه در تاریخ یک شنبه ۱۶ خرداد

   بله متوجه شدم،منظورم اینه که شهرستان، غیرانتفاعی رشته سلولی مولکولی رو شانس دارم؟