تخمین قبولی

avatar

تخمین قبولی

حسین امجدی در تاریخ دو شنبه ۱۰ خرداد

سلام من داوطلب کنکور کارشناسی ارشد 95 بودم.می خواستم ببینم با درصدهای 30 برای زبان 30 برای سلولی 35 برای ژنتیک وبجز بیوشیمی بقیه درسها 3 درصد ایا احتمال قبولی من در یکی از رشته های بیوشیمی یا سلولی ملکولی یا ژنتیک یا بیوتکنولوزی وجو داره ؟

  • avatar

    فرجام در تاریخ پنج شنبه ۱۳ خرداد

    احتمال قبولی وجود داره اما برای روزانه شانستون خیلی کمرنگ هست.