تغییررشته

avatar

تغییررشته

الهام در تاریخ دو شنبه ۲۰ آذر

سلام ، من کارشناسی مهندسی صنایع غذایی دارم آیا میتونم ارشد وزارت بهداشت شرکت کنم؟ اگه اره لطفا بگید چه رشته هایی میتونم برم؟