قبولی با سهمیه 5 درصد

avatar

قبولی با سهمیه 5 درصد

مرتضی رسولی در تاریخ یک شنبه ۱۹ آذر

من داوطلب سهمیه 5 درصد از شهر تبریز هستم میشه لطفا محدوده قبولی رشته معماری معماری سال 96 با این سهمیه دردانشگاه روزانه تیپ 1 رو بگید لطفا سریع جواب بدید